Blog Image

Mias blogg

Hannes 5 månader

Bilder Posted on Thu, June 16, 2011 08:05:26Hon sätter fingret på det

Asperger Posted on Thu, June 16, 2011 08:02:23

Inne i tidningen Ögonblick som ges ut av autism – och aspergerförbundet (nr.2/11) finns en intervju med Carin Gröningsin i en artikel som handlar om en friskola som startats för barn med autismspektrumsvårigheter. Hon sätter fingret på det när hon säger såhär:

“Det som är allra viktigast för människor med autism är att personalen har hög kompetens, inte bara inom pedagogik utan även om funktionsnedsättningen för att de ska kunna förstå och bemöta våra barn på ett respektfullt sätt. Till exempel så måste man sörstå att all form av utåtagerande beteende beror på något, det är inte så att det ingår i funktionsnedsättningen. Ett utåtagerande beteende beror på att personen känner sig kränkt, frustrerad eller missförstådd.”

Det är just detta jag saknat hela det här året. Emil har haft heltidsresurs/assistent och ändå har det inte funkat speciellt bra. Enligt mig helt och hållet beroende på att personen i fråga saknar kunskaper om autism och adhd och varför och hur Emil fungerar och reagerar som han gör.

Till hösten och tvåan blir det ny klassföreståndare som kommer från skolans lilla grupp för barn med adhd. Nya direktiiv säger nämligen att alla ska intergreras och gå i vanlig klass med assistent hellre än i liten grupp. Vet inte om jag tycker att det är så bra. Bra såklart flr Emil att få en klassföreståndare som till fullo vet vad det handlar om, men dåligt att de lägger ner skolans lilla grupp. Det är inte bäst för alla att intergreras och det är inte så att alla klarar av ett så stort sammanhang.

Emil kommer också att få en ny assistent till hösten. En kille som sägs ha erfarenhet av barn med liknande svårigheter som Emil har. Vi får väl se hur det blir. Tyvärr börjar man ju bli ganska uppgiven när det gäller skolan. Det låter så fint med “en skola för alla” men i realiteten så handlar det om “En skola för alla”.